UVJETI KORIŠTENJA

CIJENE

Cijene su izražene u kunama (HRK), ne sadrže PDV jer  obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13)“.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili njime niste zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake:

Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na info@morskasirena.com

Poslat ćemo Vam potvrdu primitka reklamacije i, temeljem Vašeg opisa reklamacije, informaciju o tome:   

  • može li se proizvod zamjeniti za novi,
  • može li se za proizvod vratiti novac,

U slučajevima kad se proizvod može zamjeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na naše skladište. Kada proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski ili e-mailom na info@morskasirena.com.

Prema Zakonu o potrošačima nije moguće reklamirati proizvod koji je kupac izradio prema svojoj želji (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača).

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Ukoliko oštećenje utvrdite nakon otvaranja pošiljke, sačuvajte originalnu ambalažu. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA (JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA OD STRANE KUPCA)

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Divoselska 16b ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora.

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI I ZAŠTITI PODATAKA

Ova izjava o povjerljivosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja MORSKA SIRENA. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji se nalaze na Internet stranici kraljicamajica.com i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama .Kraljicamajica.com pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika. Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@morskasirena.com. Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti. Morska sirena prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca odnosno Korisnika Internet stranice svijet-majice.com u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti osoba koje pristupaju na Internet stranicu Kraljica Majica, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, slanja newslettera Korisniku, radi provođenja svih operativnih i tehničkih aktivnosti radi realizacije Kupčevog zahtjeva za kupnjom robe te analizu podataka za interne svrhe. Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava damse komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Morska sirena odvija sigurnim protokolom. Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. Morska sirena neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.Morska sirena će kada to potreba zahtijeva podijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s: 1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Morska sirena obavještava Kupce da upisom telefonskog broja za kontakt od strane Kupca i potvrdom ovih Općih uvjeta i Izjave o povjerljivosti, Kupac daje privolu da ga ovlaštena osoba Morska sirena može kontaktirati putem telefona vezano za obavljanja usluge koja je predmet narudžbe Kupca Internet stranice kraljicamajica.com Pružatelj usluga distribucije robe koji je s Morska sirena u trajnom ugovornom odnosu, također može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti morskasirena.com Internetsku stranicu.

PISANI PRIGOVOR, ODGOVOR, OBAVIJESTI

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor na info@morskasirena.com . Informacije o načinima plaćanja i dostavi, mozete pronaći pod kategorijom (Dostava i plaćanje)